Sverige ligger i toppen gällande tandhälsa

11 jun

Sverige ligger i toppen gällande tandhälsa

Om du bor i Sverige har du statistiskt störst chans att behålla tänderna i hög ålder. Vi är nämligen det land i världen som har högst snitt på denna punkt. Överlag ligger vi även mycket bra till gällande allmän tandhälsa. När det kommer till ”upplevd tandhälsa” ligger Sverige fyra. En nyhet som en klinik i Sundbyberg presenterade under 2019.

Efter en stor internationell jämförelse av tandhälsa i europeiska länder visade det sig att Sverige ligger mycket bra till. I en artikel från en tandläkare i Sundbyberg lyfts flera faktorer fram till varför tandhälsan är så god i Sverige.

Många tänder kvar – länge

Den punkt som Sverige vinner på är antalet tänder som man behåller i hög ålder. I åldern 50 till 90 ligger det svenska snittet på 24,5 tänder vilket kan jämföras med 18,7 som snitt i Europa. Det är en punkt som visar på god tandhälsa. Men samtidigt är det inte alltid upplevd tandhälsa speglas i statistiken. På denna punkt kommer nämligen Sverige något längre ner på listan.

Att vara nöjd med sina tänder och inte behöva ”skämmas för dem” var en av faktorerna som mättes. Här kom både tyskar, danskar och holländare före. Samtidigt är det ändå ett mycket gott resultat för svensk tandvård.

Håller hög standard – även framöver

I Sverige kallas alla barn automatiskt till tandkontroll. Dessutom är tandvård gratis upp til 22 år. Därefter får man ett tandvårdsbidrag varje år vilket håller nere kostnaden för undersökning och vård. Skulle det bli riktigt dyrt kan även högkostnadsskyddet slå in. Det finns alltså flera subventionerade åtgärder för att göra tandvården tillgänglig för alla.

De allra flesta väljer även att gå till tandläkaren med regelbundenhet vilket är grunden för en god tandhälsa. De som är äldre växte upp under tiden då den allmänna tandvården började ges goda förutsättningar att växa och ge god vård. Då vården har förbättrats förväntas även tandhälsan förbättras över tid. Samtidigt kan det vara regionala skillnader i Sverige.

En del tandläkare presenterar lokal statistik men i detta fall fanns ingen statisk över just Sundbyberg utan man valde att se det som generellt över hela Sverige.

Sammantaget är det en god utveckling både nationellt och i denna internationella jämförelsen. Med bättre tandhälsa följer nämligen även ofta en bättre allmänhälsa – något som övriga sjukvården tjänar på.