Guldhandel i Sverige

25 jan

Guldpris har historiskt sett varit volatilt. Det finns tecken på att guldhandeln är på väg att vända. Efterfrågan på guldmynt och guldtackor ökar nu när investerare ser guld som en säker hamn under osäkra tider. Även centralbanker börjar köpa mer guld igen efter några års paus.

Stigande inflation driver på guldpriset

Den höga inflationen i världen gör guld mer attraktivt som en inflationshedge. När pappersvalutor förlorar sitt värde brukar guldpriset stiga vilket gör att många investerare väljer guld för att skydda sig. Även om Fed höjer räntorna kommer inflationen sannolikt vara högre än räntorna, vilket är positivt för guld.

Säkrare tider kan påverka efterfrågan

Om världsekonomin skulle vända och gå in i en lågkonjunktur finns det en risk att efterfrågan på guld minskar när investerare flyttar till mer riskfyllda tillgångar. Men guld brukar klara sig bra även under ekonomiska nedgångar då det ses som en trygg hamn. Dessutom kan en svagare dollar gynna guldpris eftersom guld prissätts i dollar.

Ökad industriell efterfrågan

Förutom efterfrågan från investerare ökar även den industriella efterfrågan på guld vid tillverkning av elektronik och smycken. Särskilt i Kina och Indien växer medelklassen och efterfrågan på guldsmycken. Även nya innovationer som guldinfogade smarta klockor och mobiler kan driva på efterfrågan framöver.

Hållbarhet viktig faktor

Fler investerare tittar nu på hållbarhet vid investeringar. Guld ses ofta som en blodig industri med undermåliga arbetsvillkor. Men certifieringar som Fairmined gör det möjligt att handla ansvarsfullt utvunnet guld. Efterfrågan på etiskt guld väntas öka framöver. Även återvunnet guld blir allt vanligare.

Digitala guldinvesteringar ökar

Virtuella valutor som Bitcoin har länge setts som digitala guld, men nu kommer fler och fler sätt att investera i fysiskt guld digitalt. Appar gör det möjligt att köpa andelar av guldtackor och nya börshandlade fonder (ETF:er) följer guldpris. Digitala investeringar i guld ökar i popularitet genom lägre avgifter och större tillgänglighet.