Förbered dig inför en kommande bouppteckning i Sundbyberg

29 jul

Det kan vara känslomässigt utmanande att hantera den närmaste tiden efter att en närstående har gått bort. Än mer skrämmande och utmanande kan denna tid vara när du dessutom behöver förbereda dig för den kommande bouppteckning i Sundbyberg som stundar efter bortgången. Detta är trots allt en juridisk process där det är viktigt att processen går rätt till. Den avlidnes tillgångar och skulder ska trots allt gås igenom, summeras och meddelas till Skatteverket. Fortsätt att läsa för att lära dig mer!

Så kan du förbereda dig för en stundande bouppteckning i Sundbyberg

Vill du kunna förbereda dig på bästa sätt för en stundande bouppteckning i Sundbyberg? Då bör du:

  • Börja i rätt ände. Bouppteckningen börjar med att en person utses att hantera denna process. Denne kommer vara ansvarig för att göra uppteckningen av dödsboet. Personen ifråga specificeras vanligtvis i den avlidnes testamente. Om inget testamente finns att tillgå, eller om ingen person har utsetts, brukar den som stod den avlidne närmast ta hand om detta. Men du gör bäst i att anlita en advokatfirma för att säkerställa att processen går rätt till.
  • Förbereda för uppteckningen. Nästa steg i processen är att förbereda för uppteckningen av dödsboet. Detta arbete innefattar att samla in alla information om den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångar kan till exempel vara bankkonton, fastigheter, fordon, aktier och fonder, personliga tillhörigheter och andra värdefulla föremål. Skulder kan bestå av bolån, privatlån och andra ekonomiska åtaganden.
  • Värdera tillgångarna. I vissa fall kan en professionell värdering av tillgångarna behöva göras. Så kan bland annat fallet vara om det rör sig om fastigheter, konstverk, antikviteter eller unika samlarföremål. Med hjälp av en värderingsman kan du säkerställa att dessa tillgångar värderas till sitt verkliga värde.
  • Sammanställning av tillgångar och skulder. När väl alla tillgångar och skulder har listats och värderats har själva bouppteckningen upprättats. Den ska då skickas till Skatteverket. Enligt rådande lagstiftning ska så ske inom tre månader från dödsfallet.

Som vi redan har nämnt kan det vara en god idé att ta den professionella hjälp som finns att tillgå. Till exempel kan du vilja anlita en advokatbyrå för att få hjälp med bouppteckningen.