Olika delar inom ett företagslarm

24 mar

Olika delar inom ett företagslarm

Ett enkelt inbrottslarm som skickar sms till dig som företagsägare vid inbrott? Eller ett komplett företagslarm med allt från larm vid inbrott, överfall eller temperaturskillnader? Dagens system för företagslarm är betydligt större än enbart inbrottsskydd. Några exempel är dessa:

Inbrottslarm med dimma

Inbrottslarmet är det vanligaste företagslarmet. Det är för många ”basen” som man sedan kompletterar med andra larmtjänster. Ett enklare inbrottslarm kan skicka sms till ett specifikt telefonnummer vid inbrott vilket gör att ägaren av företaget blir underrättad om inbrott. Men det är betydligt vanligare att larmet kopplas till larmcentral som kan skicka väktare eller underrätta polis och brandkår.

Sedan finns larmen som skyddar ett specifikt rum genom att en dimma skapas i rummet på några sekunder vid inbrott vilket innebär att de som brutit sig in har mycket svårt att hitta rätt och stjäla sakerna.

Överfallslarm med positionering

Företagslarm är idag ett komplett system där man sammankopplar bland annat brandlarm, inbrottslarm och överfallslarm. Överfallslarm är exempelvis vanligt i butiker och vissa vårdinrättningar. Dessa kan även ha positionering vilket därmed innebär att annan personal snabbt ser var behovet av hjälp uppstått.

Temperaturlarm med direktassistans

Det vanligaste är att företagslarm förknippas med inbrott, överfall och annan extern påverkan. Men minst lika viktigt kan det vara att ha koll på luftfuktighet eller temperatur. Det gäller exempelvis i serverhallar och i kylrum på sjukhus. I detta fall finns sensorer som mäter av temperaturen och larmar till företaget direkt när temperaturen gått under en viss nivå. Det kan även vara kopplat till ett serviceteam eller företag inom branschen som därmed lovar att vara på plats inom en viss tid.

Larmsensorer för att minska stöld

Ytterligare en säkerhetsfunktion inom företagslarm hittas i de larmsensorer som kan monteras på produkter av högre värde. Det är exempelvis vanligt att klädbutiker sätter larmbrickor på kläderna vilka sedan monteras bort i kassan. Skulle ett plagg tas ut från affären (och brickan sitta kvar) kommer larmet att ljuda.

I en del butiker har man brickor på de flesta produkter men det är vanligare att man väljer ut de mest värdefulla alternativt det som är mest stöldbegärligt och larmar dessa specifikt.