Vanliga funderingar kring vaccinationer

20 mar

Vaccination som ges inom nationella vaccinationsprogrammet är gratis. De kan exempelvis ges via skola eller BVC. Dessa ges för att minimera antalet personer som insjuknar i vissa sjukdomar samt dess spridning. Orsaken att vaccination inte ges för samtliga sjukdomar (som det går att vaccineras mot) är på grund av kostnaden och behovet.

Kan jag kräva att arbetsgivaren betala vaccinationr?

Det är arbetsgivarens ansvar att de anställda har vaccinationer som krävs vid specifika arbetsmiljörisker. Detta exempelvis inom vård och omsorg. Är du vikarie bör du först prata med arbetsgivaren och fråga vilken rätt du har att få specifika vaccinationer.

Finns det något register över vilka vaccinationer jag har?

Nej, det finns inte något nationellt register även om många efterfrågar detta utifrån flera säkerhetsaspekter. Du kan ha kontroll på detta själv via vaccinationskort. Det går även att gå till de kliniker som gett vaccinationen och få journalutdrag. Det går däremot inte att i efterhand kontrollera enbart via blodprov eller andra prover.

Sker vaccination enbart via spruta?

Nej, men de allra flesta vaccinationer genomförs med spruta. En del är orala. Ett exempel är resevaccin som dricks för att minska risken för magbesvär om resan bär till ett land med annan bakteriekultur.

Vad kostar vaccination?

Priset kan variera något över landet. Det är fri prissättning och därmed kan både konkurrens, efterfrågan och behov styra prisnivån. Generellt är det något dyrare i Stockholm. En vaccinationsklinik i Stockholm anger följande priser vilka därmed enbart ska ses som exempel:

Bältros – 1590 kr
Hepatit A – 500 kr för vuxen och 400 kr för barn
Influensa – 320 kr
HPV 9 Livmoderhalscancer – 2190 kr

Företaget är noga med att påpeka att priserna enbart gäller i Stockholm och därmed inte hos deras övriga kliniker runt om i Sverige. Både priser och utbud kan alltså skilja mellan olika orter. Även inom samma koncern.

Går det att ta vaccin på ett apotek?

En del apotek samarbetar med vaccinationsföretag och kan därmed erbjuda vaccination på plats på apoteket. I dessa fall brukar utbudet vara mycket begränsat och delvis anpassat efter efterfrågan. Exempelvis kan det vara mer fokus på resevaccin inför semestrarna och julledigheten.

Var kan jag få säker information?

Framförallt bör information sökas på 1177.se samt Folkhälsomyndigheten. Det finns en rad informationsportaler på internet som uppger att de har all information om vaccin. Men var vaksam så att dessa inte enbart är reklam för företag eller förmedlar felaktig information.