Fukt och mögel på vinden?

3 mar

Fukt på vinden är väldigt vanligt och dessvärre kan det leda till både mögel- och rötskador. Därför är det viktigt att göra något åt det så snart man upptäcker problemen och det finns flera åtgärder man kan ta till. Att installera behovsstyrd avfuktning på sin vind är bra men man också även behöva börja med att sanera.

Fuktsanera vind

Fukt och därmed ofta mögel är som sagt vanligt förekommande på vindar och det första man måste göra här är givetvis att sanera. Mögel måste tas bort och ju snabbare man gör detta desto bättre. Det finns alltså ingen anledning att vänta eftersom skadorna då riskerar att bli mer omfattande och därmed också dyrare att åtgärda. Har du upptäckt mögel på din vind bör du därför kontakta en firma som kan sanera snarast. Även om du upptäckt fukt som ännu inte gett mögel- eller rötproblem är det viktigt att vidta åtgärder.

Installera behovsstyrd avfuktning

För att förhindra att fukt och mögel kommer tillbaka bör man installera behovsstyrd avfuktning. Dessa avfuktare reglerar klimatet både genom att generera värme och ventilera ut fukt. Att installera avfuktning är en god idé även om man ännu inte märkt av någon fukt i och med dess förebyggande effekter.

Många modeller som finns på marknaden är väldigt energisnåla och kan därför ses som en bra investering. Du kommer inte behöva oroa dig för fukt på vinden med en sådan och därmed inte heller för dyra åtgärder som annars ofta uppstår förr eller senare på dom flesta typer av kallvindar.

Varför är det så vanligt med fukt på vind?

Husen är idag inte vad dom varit tidigare. Uppvärmningsmetoder byts ut och många har valt att tilläggsisolera, vilket leder till att luftfuktigheten ökar. Även om det leder till minskad energiförbrukning kan det alltså bli kostsamt om man inte avfuktar vind och övriga utsatta ytor. En annan orsak är som sagt att många väljer att byta ut uppvärmningsmetoderna i sina hus. Murstocken, som passerar genom vinden, har tidigare hjälpt till att hålla varmt och torrt på vinden. Till följd av att man eldar mindre, och istället använder sig av exempelvis fjärr- eller bergvärme, uteblir den effekten och fukt uppstår.