Norrköping: Lämna in bilen på bilskrot

31 maj

Norrköping: I och omkring Norrköping finns det platser du kan lämna in bilen på bilskrot till – både auktoriserade och icke auktoriserade. I den här texten får du veta lite mer kring att skrota bilen.

Hitta auktoriserad bilskrot i Norrköping

En god idé är att söka upp dem som är auktoriserade, såvida man inte har en anledning att lämna in bilen hos någon som inte är det. Det finns flera skäl till att söka upp auktoriserad bilskrot.

Till exempel:

  • Jobbar efter krav. En bilskrot i Norrköping är auktoriserad av Länsstyrelsen i Östergötland. I ansökan har de bland annat tittat på företagets redogörelse för hur slutskrotningen ska ske. Dessutom kräver de en kopia av avtal med fragmenteringsanläggning. Kombinerat kan du ha vissa förväntningar på auktoriserad bilskrot, jämfört med en som inte är auktoriserad.
  • Det är gratis – oftast. Så länge du har en personbil, lätt lastbil eller lätt buss (med en totalvikt på upp till 3500 kg) skall fordonet omfattas av producentansvar. Producentansvar innebär att producenten (till exempel tillverkare eller generalagent) ansvarar för att bilen skrotas på korrekt sätt och utan kostnad för användaren. 

För att det ska gälla behöver skrotaren som regel vara auktoriserad.

Finns det situationer där det kan vara bättre att inte anlita auktoriserad bilskrot? I de flesta fall är nog svaret nej (kanske är det heller inte tillåtet) – men hypotetiskt skulle du kunna hitta en icke-auktoriserad bildemonterare som tar hand om bilen gratis trots att den saknar en motor till exempel, medan en auktoriserad skulle begära skälig ersättning för det.

Mer om producentansvaret när du ska skrota bilen

Enligt Transportstyrelsen omfattas följande fordonskategorier av producentansvaret (upp till en totalvikt på 3 500 kg):

  • Personbilar
  • Lätta bussar
  • Lätta lastbilar

Som regel ska det vara gratis för dig att skrota bilen om ditt fordon innefattas av ansvaret. Dock är det bra att känna till att det finns undantag från regeln. Till exempel kan du få betala skälig ersättning om bilen skulle sakna viktiga eller värdefulla delar. Hit hör till exempel motor och katalysator.

Även utanför Norrköping

Skulle din lokala bilskrot vara upptagen är du inte alltför begränsad av geografin. Många skrotfirmor åker gärna från närliggande städer för att hämta upp din bil. Genom Länsstyrelsen finns register över auktoriserade firmor, inte bara Norrköping utan även till exempel Linköping och Åtvidaberg.