Neuropsykiatrisk bedömning

26 aug

Numera är neuropsykiatrisk bedömning i första hand till för att avgöra om en person har en psykisk störning eller om denne lider av ett symptom som är relaterat till detta.

Det finns många psykiska sjukdomar och störningar som kan orsaka skador på hjärnans funktion. Det vanligaste exemplet är Alzheimers sjukdom och de kognitiva symptomen kan inkludera problem med minne, språk, tänkande, resonemang, sociala färdigheter och känslor. När det gäller att upptäcka en viss störning hos någon, kan neuropsykiatrisk bedömning avgöra omfattningen av en persons funktionsnedsättning och att försöka lista ut vilken del av hjärnan har påverkats av sjukdomen. Det finns många tester som används för att analysera en persons mentala status. De inkluderar hjärnan skanningar, funktionella MRI (fMRI), positron emissions tomografi (PET) imaging och elektroencefalografiska (EEG) testning. Dessa tester utförs vanligtvis på klinikens lokaler.

Bland de organisationer som verkar inom fältet, är Utredningskompaniet etablerat. För info som rör neuropsykiatrisk bedömning kan de bidra med erfarenhet och en uppsjö fakta.