Assistansanordnare i Örebro kommun

25 aug

Att få personlig assistans är en laglig rätt man har, ifall man har svårt att klara av vardagen och leva sitt liv på egen hand (närmare definitioner finns på kommunens hemsida). På webbplatsen finns det information som riktar sig till såväl brukare som assistansanordnare i Örebro. Till exempel finns följande information, som kort sammanfattas i den här texten:

  • Att välja assistansanordnare i Örebro kommun
  • Hur man ansöker

Så väljer du assistansanordnare i Örebro

På kommunens hemsida går det att läsa att man själv kan välja assistansanordnare i Örebro. Det är också möjligt att själv anställa personlig assistans och för det få stöd ekonomiskt. Det måste vara ett begränsat antal personliga assistenter som ger brukaren stödet. De poängterar att brukaren har “stort” inflytande över vilka som ska jobba med den.

Är du intresserad av att ha Örebro kommun som assistansanordnare, kontaktar du den avdelningschef som är ansvarig. På hemsidan finns en undersida som heter “Kontakta oss”. Klicka in dig där och leta fram rätt e-post. Vid kontakt kommer ni att boka in en träff där du får information om vad kommunen kan göra för dig. Därefter kommer en överenskommelse skrivas samt planering ske kring kring hur assistansen ska bedrivas. Den här processen kan ta ett litet tag, så det är viktigt att ha tålamod.

Ansökan om personlig assistent

För att ansöka om hjälp från assistansanordnare i Örebro och andra kommuner kan du inte ha fyllt 65 år. Är du äldre än så kan du istället ansöka om hemtjänst. Vid ansökan om personlig assistans kan du, din förvaltare, vårdnadshavare eller gode man ringa till kommunens kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar på deras hemsida. När du kommer fram, ber du om att få tala med Utredningsenhet LSS/SoL. Ett annat alternativ är att fylla blanketten “Begäran om insats LSS”.

Enheten kommer sedan att göra en utredning kring ditt ärende. Du kommer då att få träffa en handläggare i ungefär en timme. Träffen kan antingen ske hos kommunen, hemma hos dig eller på annan plats. Handläggaren kan behöva intyg från till exempel kurator, psykolog, läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Du kommer att få svara på vilka svårigheter du har i det vardagliga livet, hur det är med det sociala, försörjning, sysselsättning och annat.