Frågor och svar om PPM och Advisor

29 mar

Ungefär en sjundedel av den allmänna pensionen har man rätt att förvalta själv. Ett av de företag som hjälper till att placera dessa pengar är Advisor. Företaget jobbar både med en egen fond (Advisor Världen) och en rad olika andra fonder. Det här gör det möjligt för företaget att agera på både lång- och på kort sikt. Med den egna fonden kan Advisor snabbt och flexibelt reagera på förändringar i marknaden, medan övriga fonder används för ett mer långsiktigt arbete.

Om du vill placera dina pengar hos ett dylikt företag, kan Advisor PPM vara ett alternativ. De flesta är dock inte särskilt insatta i PPM och de företag som hjälper till med det. I den här texten finns därför frågor och svar samlade om Advisor och PPM i allmänhet.

Varför behöver jag lämna ut min PPM kod?

Företag som Advisor behöver spararnas PPM koder för att komma åt PPM kontot. Detta för att bland annat säkerställa att beställda fondbyten utförs. Har man ingen fungerande PPM kod, är det enkelt att beställa en ny via Pensionsmyndighetens hemsida. Den gamla koden makuleras när en ny beställs.

Om din PPM kod har slutat fungera kan det bero på flera saker. Ofta handlar det om att någon har beställt en ny kod åt dig, eller att någon försökt komma in på ditt konto med en ogiltig kod.

Vad kostar PPM förvaltning hos Advisor?

Priset för ett år är 750 kronor. Ju fler år som beställs på en gång, desto billigare blir det. Följande priser gäller:

  • 750 kronor för ett år
  • 1 250 kronor för två år
  • 1 750 kronor för tre år

Hur lång tid tar ett fondbyte?

Det här kan skilja sig åt lite grann mellan olika fonder. Vanligtvis tar det tre till fyra handelsdagar. För vissa fonder kan det dock ta upp till fyra till sex handelsdagar. Hur många fondbyten som har beställts på en och samma gång är ytterligare en faktor som kan göra att fondbytesprocessen tar lite längre tid än normalt.

Själva andelarna i fonderna köps och säljs vanligtvis efter två dagar att beställningen har lagts. Är det dock fråga om fonder med förlängd handel, tar det istället tre dagar efter det att beställningen har lagts.

Kostar det något att byta fonder?

Nej. Som det ser ut i dagsläget görs samtliga byten i premiepensionssystemet utan avgifter.