Fakta om stambyte i Stockholm

30 jul

Danixo har specialiserat sig på stambyte och kringliggande tjänster. På deras hemsida presenterar de en informationsartikel om stambyte i huvudstaden. Denna text är en sammanfattning av den artikeln.

Vad innebär ett stambyte?

Stambyte innebär att fastighetens stammar och rör byts ut. De gamla är uttjänta och riskerar att läcka vilket innebär att de byts ut till nya och mer hållbara alternativ. Eftersom dessa rör ligger bakom väggar och golv behöver badrum och tvättstugor helt och hållet rivas ut. Därefter byts stammarna och rummen byggs upp igen.

Arbetstid på 6 – 8 veckor

Danixio anger att de utfört stambyten i flera stadsdelar i Stockholm och att det oftast tar mellan 6 och 8 veckor.

Under flera veckor behöver de boende alltså leva utan toalett och dusch. Visserligen byggs det upp tillfälliga toaletter och duschar men dessa står då exempelvis på innergården. De boende som har vänner eller släkt i Stockholm väljer generellt att flytta till dem under flytten. Men de som vill kan bo kvar – även om det är lite omständligt.

Flera olika stambytesalternativ

Det finns idag flera olika tekniker, och alternativ, när stammarna behöver bytas. Vilken teknik som bör väljas avgörs efter en förinspektion.

 • Partiellt
  I detta fall byts delar ut succesivt. Det brukar ske i samband med en badrumsrenovering.
 • Kassett
  Innebär att stammarna placeras utanpå väggarna. Det är en metod som, enligt företaget, blivit allt vanligare i just Stockholm.
 • Prefab
  Detta innebär att ett rum ställs in i ett befintligt rum… Genom att skapa nya väggar och golv skapas ett helt nytt rum, utan att det gamla behöver rivas ut.
 • Relining
  Relining är inte en metod för stambyte. Däremot kan arbetsmetoden i vissa fall användas för att renovera stammarna och därmed skjuta upp det betydligt dyrare bytet av stammar.

Inte bara för stambyte i Stockholm…

Danxio påpekar i artikeln att den fakta som presenteras ”inte bara gäller för Stockholm”. Någon större skillnad mot stambyte i andra städer finns inte. Att artikeln utgår från att jobbet ska utföras i Stockholm beror däremot på att företagets primära kundbas finns i den staden. De som är intresserade av att lära sig mer om stambyte kan alltså läsa artikeln – oavsett var i landet som renoveringen förväntas utföras.