Därför börjar allt fler flyttföretag erbjuda flyttstädning

29 okt

En trend, som tydligast kan ses i Stockholm, är att företag som förr enbart erbjöd flytthjälp även har börjat erbjuda olika städtjänster. Genom detta kan en mer komplett flyttjänst erbjudas men orsaken kan även hittas i det utökade RUT-avdraget.

Generellt ökar efterfrågan på ”paketlösningar” som underlättar i vardagen. Många är beredda att betala lite mer för att få komplett hjälp av ett företag istället för att ha kontakt med ett flertal olika företag för de tjänster som ska utföras. Ett exempel kan tas från Stockholm där flera företag som erbjudit flytthjälp nu även erbjuder flyttstädning.

Allt i ett

En person som vill flytta inom Stockholm, eller från Stockholm, kan kontakta ett företag för flyttstädningen och ett annat för flytthjälpen. Andra alternativet är att vända sig till ett företag som erbjuder bägge tjänsterna. Därmed behöver man bara ha kontakt och boka tider med en enda kontaktperson. Bara ett par nycklar behöver lämnas ut och faktura kommer från ett enda håll. Administrativt blir det helt enkelt enklare.

Ökad konkurrens skapar nya vägar

En annan orsak till detta kombiutbud är att städbranschen är extremt konkurrensutsatt. Det finns mängder av företag i Stockholm som erbjuder flyttstädning och för att sticka ut kan man antingen satsa på att erbjuda bästa pris – eller bäst service. Det första kan verka lockande men kan snabbt skapa en situation då företaget inte kan leverera en service på nivån som kunden förväntar sig. Ett alternativ är därför att erbjuda både flytthjälp och flyttstädning kombinerat. Med en bred tjänst når man många som vill ha en enkel lösning.

RUT-förändring gynnar marknaden

Ytterligare en faktor är att reglerna kring RUT-avdraget ändrats. Nu går det att göra RUT-avdrag för flytthjälp något som inte tidigare var möjligt. Det har alltid varit möjligt att få avdrag för flyttstädning eftersom tjänsten utförs i hemmet. Däremot har det inte varit möjligt att göra avdrag för flytt då det är en tjänst utanför hemmet.

Med ändringarna går det nu att få avdrag för bägge tjänsterna. Därmed har även fler städföretag, inte minst i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, valt att bredda utbudet.