Arbetsuppgifter för assistansbolag i Västra Götaland

24 sep

Ett assistansbolag i Västra Götaland kan ha olika arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter beror på vilka arbetsuppgifter eller vilket ansvar personen som har beviljats insatsen personlig assistans väljer att ha.

Assistansbolaget i Västra Götaland tar hela arbetsgivaransvaret

I detta upplägg tar assistansbolaget hela arbetsgivaransvaret för de personliga assistenter som är anställda. Den som är berättigad assistansen är dock assistenternas arbetsledare. Genom att man betalar en avgift till assistansbolaget ansvarar ens assistansbolag i Västra Götaland för bland annat arbetsmiljö, ekonomi och redovisning till bland annat Skatteverket och Försäkringskassan. Den assistansberättigade är alltså kunden och assistansbolaget ska leverera insatsen som det är beskrivet i det skriftliga avtalet som ska finnas. Detta upplägg passar den som inte vill bestämma så mycket eller vill lägga tiden på andra saker istället.

Om en anhörig ska bli anställd som personlig assistent även om det endast är några timmar måste assistansbolaget vara arbetsgivaren. Detta gäller dock endast om den anhörige och den assistansberättigade bor tillsammans. Man kan nämligen inte vara arbetsgivare åt en assistent som man bor ihop med.

Assistansbolaget sköter endast det administrativa arbetet

Ett annat upplägg som man kan välja att anordna sin personliga assistans på är att man själv är assistenternas arbetsgivare. Genom att arbetsledarrollen kan man själv rekrytera, schemalägga och göra andra saker som ingår i denna roll. Då kan man anlita ett assistansbolag i Västra Götaland för att sköta det rent administrativa arbetet och är på så sätt deras kund och kan ställa krav utifrån det utformade avtalet. Assistansbolaget ska då hantera budget och annat som rör ekonomin som löner, skatter och även redovisning till Försäkringskassan. Detta upplägg passar perfekt för den som vill ha mycket ansvar för sin egen insats men inte vill, kan eller orkar hålla på med det administrativa arbetet.

Andra upplägg

Det finns också ofta flexibla lösningar där vissa assistansbolag i Västra Götaland erbjuder den assistansberättigade att få utbildning i saker som till exempel budget eller arbetsledarrollen. Man kan också till exempel välja att lägga upp en gemensam budget. På så sätt kan man själv påverka hur mycket pengar som avsätts till olika saker som till exempel löner.