Vad ger en HLR-utbildning i Göteborg?

29 aug

Bröstkompressioner kan i kombination med mun-mot-mun-metoden signifikant öka möjligheterna till överlevnad för personer som har drabbats av plötsligt hjärtstopp. Bröstkompressioner är den del av hjärt-lungräddningen som bör användas först. Personer som har gått en HLR-utbildning i Göteborg, och därmed är väl förtrogna med metoden, kan sannolikt ge bröstkompressioner av hög kvalitet – det vill säga kompressioner med rätt djup, hastighet och återhämtning.

Det finns vissa akuta medicinska tillstånd som gör att den drabbade blir okontaktbar och slutar andas normalt. I sådana situationer kan hjärt-lungräddning med mun-mot-mun-metoden vara att föredra framför bröstkompressioner. Mun-mot-mun-metoden är till exempel bra att använda i situationer med okontaktbara spädbarn eller barn, samt personer som redan är okontaktbara och inte andas normalt när de hittas, drunkningsoffer, personer som har tagit en överdos, samt personer som har kollapsat på grund av andningsproblem. Såväl mun-mot-mun-metoden som bröstkompressioner kan du lära dig genom att gå en HLR-utbildning i Göteborg som man kan läsa om på hlrutbildninggöteborg.se.

Bör endast personer som gått en HLR-utbildning i Göteborg ge HLR?

Personer som har genomgått en HLR-utbildning i Göteborg är ofta säkrare på hur de ska gå tillväga i ett nödläge än personer som inte har fått denna utbildning. Därför bör du lära dig hjärt-lungräddning och få teoretiska kunskaper, träna på att utföra HLR och därmed förbereda dig på att kunna ge mun-mot-mun-metoden och bröstkompressioner av hög kvalitet. Även om du inte har gått en formell utbildning i hjärt-lungräddning bör du dock ingripa om du befinner dig i närheten av en person i nöd.

Genom att utföra hjärt-lungräddning kan den drabbade personens hjärnfunktion ofta bevaras tills dess att professionella sjukvårdare anländer till platsen och börjar återställa blodcirkulationen och andningen hos den drabbade. Vissa menar att endast personer som har genomgått en HLR-utbildning i Göteborg bör utföra hjärt-lungräddning. Detta då HLR som utförs på fel sätt kan leda till svåra skador på de inre organen.

Å andra sidan är det viktigt att hjärt-lungräddning utförs omedelbart i ett nödläge, då tidsfönstret mellan liv och död inte är större än upp till 15 minuter. Du bör därför inte dra dig för att hjälpa en person som befinner sig i nöd, även om du är osäker på hjärt-lungräddning.