Fördelar med att jobba som konsultsjuksköterska hos Agila

30 dec

Som konsultsjuksköterska finns det flera olika bemanningsföretag att välja på att jobba åt. Ett av dessa är Agila och i en text på deras hemsida presenteras fördelarna med att just välja dem. En del fördelar är unika, andra fördelar hittas även hos andra bemanningsföretag.

(Jämför alltid flera bemanningsföretag för att hitta det som passar ditt behov bäst. Agila nämns enbart i denna text utifrån att fakta kommer från dess hemsida)

Fördelar som konsultsjuksköterska

  • Jobba deltid, heltid eller bara ett par timmar

En av fördelarna med att jobba som konsultsjuksköterska är att personen själv kan välja i vilken omfattning som arbete önskas utföras. En del tar ”ett par timmar här och där” medan andra söker stabil anställning på 100 %. Just flexibiliteten och valfriheten är något som ofta uppskattas.

  • Tillgänglighet till chefer dygnet runt

Flera bemanningsföretag har öppet dygnet runt. Detta oavsett om det är en kund eller en konsultsjuksköterska som behöver hjälp. En trygghet som innebär att hjälp finns tillgängligt oavsett vad som händer. Däremot kan självklart vissa administrativa frågor inte besvaras på nätterna men dessa är knappast så akuta att de måste lösas direkt.

  • Välj anställningsform själv

Det går att vara anställd av bemanningsföretaget – eller driva ett eget företag och hyra ut sig själv. Även här finns alltså en flexibilitet som inte hittas på alla ställen i arbetslivet. Dessutom är det många av dessa företag som gärna hjälper personer som vill starta eget att komma igång.

  • Knuten kontaktperson för bättre kommunikation

När en konsultsjuksköterska jobbar via ett bemanningsföretag är det mycket vanligt att personen har en egen kontaktperson. Det är därmed den personen som sköter kontakt med alla uppdragsbeställare samt sjuksköterskan. Därmed kan en tydlig och enkel kommunikation skapas som underlättar för bägge parter.

  • Vidareutbildning

Alla som jobbar regelbundet, över längre tid, får tillgång till individuell fortbildningsplan. En plan som tas fram i diskussion med bemanningsföretaget och som gynnar bägge parter. En konsultsjuksköterska skulle exempelvis kunna studera viss spetskompetens vilket gör personen än mer eftertraktad i arbetslivet.

  • Minst lika bra som kollektivavtalet

Agila har valt att följa Vårdförbundets kollektivavtal men förbättrat detta genom en mer frivillig pensionslösning. Även detta är något som är vanligt inom branschen även om själva upplägget kan se något olika ut mellan olika bemanningsföretag.