Profilreklam – en stark kommunikationskanal

25 mar

Profilreklam - en stark kommunikationskanal

Det finns många olika sätt för företag att kommunicera med sina kunder på. Metoden man väljer avspeglar vilken typ av företag ni är men också vad det är man vill sälja och vad man har för resurser att tillgå. För en del företag är det till exempel för dyrt med TV-reklam och då får man hitta andra kommunikationskanaler för att nå ut med sitt budskap och sina produkter. Oavsett vem man är så är profilreklam ett synnerligen effektivt sätt att göra reklam på.

Hur fungerar profilreklam?

Profilreklam handlar om att dela ut gåvor, så kallade ”giveaways”, till kollegor, vänner, kunder och medarbetare. De kommer sedan att använda sin gåva och öka synligheten för ditt företag. Den som får en profilprodukt är delaktig i själva processen till skillnad från till exempel radio-reklam. Genom att du och ditt företag delar ut saker som kaffekoppar, klädesplagg, väskor, handdukar, USB-stickor, anteckningsblock etcetera med din logo på så kommer många olika personer att få ett förhållande till er. De flesta som får en present blir glada och kommer gladligen att använda produkten de fått. Därför ska det alltid vara produkter av god kvalité som man kan ha nytta av i vardagen. Syftet med profilreklam är att dina kunder ska känna sig glada och tacksamma. Då kommer de garanterat att vara lojala kunder till er i många år.

Hur utvecklar man en strategi med profilreklam?

Profilreklam som inte har någon djupare tanke bakom tillför inte något värde till varumärket. Därför är det noga att ni lägger upp en strategi i er marknadsföring och frågar er hur ni kan använda profilreklam på bästa sätt. Analysera syftet med profilreklamen och försök att föra ut ett budskap med din profilreklam. Budskapet ska vara unikt och något som många kan relatera till. Varje företag har en unik historia och det gäller att kunna kommunicera den till era kunder genom profilreklam.

Vad är viktigast i valet av profilreklam?

För att era kunder ska uppskatta er profilprodukter så måste produkten vara av god kvalitet, vara användbar och ha snygg design, då ökar chansen för att kunden verkligen kommer att använda produkten ofta och därmed öka exponeringen av varumärket. När man frågar mottagarna vilken typ av produkter de tycker bäst om nämns ofta reklampennan, t-shirts och paraplyer. Många undersökningar visar att profilreklam är mycket effektivt, tre gånger fler konsumenter är positiva till profilreklam jämfört med till exempel TV-reklam.